(På spørsmål fra trekkspillklubben har vi fått følgende uttalelse fra referansene)

Navn Uttalelse
Viggo Sandvik

Den 17.april 1958 ( det er lenge siden det) mottok jeg mitt første trekkspill. Det kom på toget fra Henschien på Hønefoss og ble hentet på Nygard stasjon av far min - på min 7 årsdag. ( Så da går det altså an å regne ut hvor gammel jeg har blitt - akkja, sann)

53 år etter hadde jeg gleden av å opptre nettopp på Hønefoss med Busserullgjengen og Ringerike trekkspillklubb under ledelse av Steinar Eriksen. Det er første gangen jeg har spilt sammen med en trekkspillklubb, men dette var jo en usedvanlig dyktig gjeng der unge Eriksen stilte med noen glitrende arrangementer på Prøysen. I det hele tatt ble det en særdeles hyggelig konsert med mye humør og musikalitet. Vi håper å opprettholde kontakten og det hadde vært hyggelig og gjort noe sammen en gang seinere også.

Med hilsen
Viggo Sandvik
 

Göran Fristorp

Hej Steinar.

Visst minns jag vår Taubeafton och Trekkspillklubben. Jag var imponerad av den höga musikaliska kvaliteten och på arrangemang och av Din virtuositet. Det hade varit trevligt att göra något mera med Er vid tillfälle.

Bästa hälsningar!
Göran Fristorp