Trekkspillklubben hadde årsmøte med påfølgende fest den 14 februar. Leder for klubben, Erik Tangen ønsket velkommen og ble også valgt som ordstyrer for årsmøtet. Både årsmelding og årsregnskapet for 2013 ble godkjent. Referatet fra året 2013 viser en svært aktiv klubb med mange konserter og aktiviteter og regnskapet gjennspeiler det samme. Neste års styre er det samme som tidligere.

Leder; Erik Tangen, Kasserer; Øystein Eriksen, Sekretær; Grete Felberg, Styremedlem; Jan Andreassen, Musikalsk leder; Steinar Eriksen.

Påfølgende fest ble en hyggelig sammenkomst med god mat og godt drikke sammen med medlemmer, æresmedlemmer og ledsagere.