Trekkspillklubben er en av aktørene når Hønefoss menighetsråd markerer kirkens jubileum med kulturkveld i Metodistkirken mandag kveld, 10 desember.

Ann Kristin Aanerud synger med trekkspillklubben. Kantor Stein Sødal spiller og det blir kåseri ved Frank Tverran. Jan Otto Myrseth og Tor Magnus Amble deltar også. Arrangementet starter kl 18:30.

Les om markeringen i Ringerikes Blad