Den 17 april ble det Vårtreff med seniorklubben på Norema. Og denne gangen var Elin Prøysen også gjest. Trekkspillklubben spillte og Anita Hol sang - det ble dans og sang og ikke minst mye mat og kaker.

se Ringerikes Blad....