Trekkspillklubben spiller på Vårtreffen til Seniorklubben på Norema

Den 23 april ønsket Øivind Persson velkommen til den tradisjonelle Vårtreffen til seniorklubben på Norema. Det ble en spesiell kveld i og med at Norma skal nedlegge produksjonen på Jevnaker.

Allikevel fikk både Marianne Kostøl og Ringerike Trekkspillklubb med Anita Hol gjort sitt for at det blir en hyggelig kveld for alle fremmøtte.