Det er skjelden vi har med kamera på øvelsen, men er er en fin gjeng i gang på Vesterntangen

OvelseRTK