Det ble det en fin ettermiddag i Hønefoss Trekkspillmuseum for trekkspillinteresserte. Museet hadde invitert unge trekkspillere fra Asker/Bærum til omvisning og konsert på museet. Ungdommene var på seminar på Hønefoss hadde lagt endel av seminar til Hønefoss Trekkspillmuseum. Føst var det omvisning både for ungdom og foreldre og alle trekkspillinteresserte som hadde møtt fram. Steinar Eriksen hadde lagt opp til konkurranse mellom de unge og de voksne etter gjennomgangen i museet - og med svært interesserte ungdommer så gikk seieren til dem.

Deretter ble det konsert med de unge fra Asker og Bærum og til slutt spilte trekkspillklubben noen melodier.Dette ble en minnerik opplevelse både for ungdommer og tilhørere.