Medlem av Ringerike Trekkspillklubb, Trygve Madsen er tildelt H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt banebrytende og samfunnsnyttige arbeid innenfor samisk skoleverk og kultur.TRYGVE.jpg 200x297  

Trygve Madsen ble født i 1927 og oppvokst i Kautokeino, der hans far var lærer. Han snakket norsk hjemme, men lærte seg tidlig samisk. Han ønsket å bli lærer, men det var ingen enkel sak å få til.
- I Kautokeino fikk jeg bare 6 års folkeskole. For å komme videre dro jeg til Trøndelag. Der tok jeg handelsskolen på Levanger og et 2 måneders puggekurs ved Skogn folkehøgskole, beregnet på å komme inn på lærerskolen. I tillegg tok jeg norsk og regning som korrespondansekurs mens jeg var i militæret. Med dette kom jeg inn på 4-årig lærerskole i Levanger. Her traff jeg for øvrig min kone, Randi, som gikk på to-årig linje. Siste året på Lærerskolen tok jeg også skolesanglærereksamen ved Musikkonservatoriet i Trondheim, forteller Madsen i boken Samisk skolehistorie 2 fra 2007

Samisk undervisning
Etter lærerskolen arbeidet Trygve Madsen som lærer i Karasjok og Malm og i to år var han programsekretær i Sameradioen. I 1962 dro han til Oslo for å studere samisk grunnfag. Senere ble han rektor på Munkerud skole hvor han jobbet for å få i gang en storstilt elevutveksling med Karasjok skole. På begynnelsen av 1980-tallet holdt han svært populære kveldskurs i samisk, og senere underviste han også i samisk på videregående skole i Oslo. Dette var da et helt nytt tilbud. I tillegg til å ha undervist i grunnskolen gjennom 34 år, har han også vært leder av tre samiske teaterturneer for det norske riksteater både i Norge og Sverige. Han var også aktivt med i amatørteatermiljøet i Karasjok.

Fortjent medalje

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den blir delt ut "til lønn for fortjenester av kunst, vitenskap og næringsliv, og for framifrå forhold i offentlig tjeneste". Medaljen blir delt ut i gull eller sølv og har portrettet av den regjerende kongen med navn og valgspråk på framsiden. På baksiden er det avbildet en krans med skriften "Kongens fortjenstmedalje", og innenfor kransen er det inngravert navnet på mottakeren. 

Fylkesmannen stod for overrekkelsen som fant sted på Rica Hotell i Karasjok 7. august 2008 kl. 16.00, i regi av Karasjok kommune ved ordfører Kjell Sæther.

TREKKSPILLKLUBBEN GRATULERER OG ER STOLTE AV SITT MEDLEM.